Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

xmojexalterxegox

Widziałem więcej, czułem bardziej, byłem wyżej
I wiem kim jestem, a tym bardziej wiem kim byłem

 

— BonSoul (Bonson X Soulpete) - Lepiej Nie Pytać
Reposted byzoyazoyka zoyazoyka

June 16 2015

xmojexalterxegox
Pytam ją, na co mogę liczyć, a ona mi mówi, że na nic.
Próbuję to sobie między nami wyobrazić.
Nic to przerażająco mało.
— Piotr Adamczyk

June 11 2015

xmojexalterxegox
8151 92c0 420

June 08 2015

xmojexalterxegox
0302 4bd8 420

June 04 2015

xmojexalterxegox
8414 7d3c 420

May 31 2015

2733 4e2b 420
Reposted fromghouleyes ghouleyes viapiponium piponium

May 30 2015

xmojexalterxegox
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaknowyourworth knowyourworth
5565 3edd 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaknowyourworth knowyourworth
xmojexalterxegox
2606 a687
Reposted bypiponium piponium

May 23 2015

xmojexalterxegox

May 21 2015

xmojexalterxegox
xmojexalterxegox
3315 2f46 420
Reposted byElodjalevune
xmojexalterxegox
Musisz uwierzyć w siebie, uwierzyć, że jesteś bardzo piękną i cenną osobą. Bóg nie stworzył bubla. Bądź dumny z tego, kim jesteś i jak wyglądasz. Bóg nie popełnia błędów.
— John Sturm
Reposted fromnotgiveup notgiveup
xmojexalterxegox
2759 3ed2 420
Reposted fromtutajjula tutajjula
xmojexalterxegox
 Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa.
 
— -Agnieszka Osiecka, 'Zabawy poufne'
Reposted fromipiska ipiska
xmojexalterxegox
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
Reposted fromDjana Djana
xmojexalterxegox
Dobry przyjaciel nie zdradzi twojego sekretu. Najlepszy przyjaciel dopilnuje, żebyś nie zdradził swojego sekretu.
Reposted fromDjana Djana
xmojexalterxegox
Książki to fetysze, rzecz wiadoma, a ich czytanie, a jeszcze bardziej kolekcjonowanie, to sprawa wielce intymna i podniecająca.
— Krzysztof Varga
Reposted fromwynne wynne
xmojexalterxegox
To nie brak konsekwencji, ale brak chęci do życia.
Już tak od dziesięciu lat, nie zaczęło się od dzisiaj.
Wiem, że wszelkie tłumaczenia zawsze pachną banałem,
ale proszę cię, zrozum, człowieku, przegrałem (samego siebie).
— A.J.K.S.
Reposted fromlifeless lifeless
xmojexalterxegox
Strach jest oznaką rozsądku, tylko skończeni głupcy niczego się nie boją
— Carlos Ruiz Zafon "Gra anioła"
Reposted fromdeathproof1 deathproof1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl